2018 Course Calendar

Flourish Farm Workshop

Aquaponics Basics and Build
Feb 25, 2018 | Mar 18, 2018 | April 8, 2018 | May 6, 2018 

Sept 23, 2018 | Oct 28, 2018 | Dec 2, 2018

Aquaponics Immersion Weekend
Jan 13 - 14, 2018 (Deaf Accessible - Translation provided)

Mar 10-11, 2018 | May 12-13, 2018 | Aug 25-26, 2018

Nov 3-4, 2018

Aquaponics Greenhouse Design
April 14-15, 2018 | June 9-10, 2018 | Sept 8-9, 2018

Flourish Farm Aquaponics as a Business Course
Jan 18-21, 2018 | Mar 22-25, 2018 | June 21-24, 2018

Oct 18-21, 2018